lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140 Tegl | NKBygg AS

Tegl

Tegl er et keramisk materiale som fremstilles ved brenning av leire i spesielle ovner. Ordet kommer fra latinsk tegula (brukt om takstein) fra verbet tegere som betyr «å dekke».

Fargen vil fra naturens side oftest være gul, rød eller brun, avhengig av leiras kvalitet. Innholdet av jernoksid gir rødlige farger ved brenning, mens kalkholdig leire gir gulfarget tegl. Tegl kan gis ønsket farge ved tilsetting av fargestoff til leiren, eller ved glassering med et tynt ytre lag med farge.

Tegl brukes først og fremst til murstein og takstein. Men ble i eldre tider også brukt som søkke/garnstein. I dagligtalen brukes ofte ordet «murstein» upresist for å betegne teglstein.

TEGLSTEIN
Teglstein er kunstig stein i standardformater, laget av leire som enten er brent i ovn ved høy temperatur, eller bare tørket. Teglstein har siden oldtiden vært et av de vanligste materialene til murverk. Soltørket tegl ble brukt i de tidlige sivilisasjonene i Mesopotamia og brukes fortsatt innenfor folkelig byggeskikk mange steder i verden. Romerne oppførte de fleste av sine byggverk i tegl, ofte i form av relativt store skiver. Teglmuren ble som regel pusset med mørtel eller forblendet med bearbeidet stein eller keramiske fliser.

I middelalderen ble brent tegl tatt i bruk i store deler av Europa, både til bruksbygninger og til monumentalbygg. I Norge kom tegl i bruk omkring 1300, mest til kongelige anlegg som kirker og borger. I flere hundre år ble det bare unntaksvis brent tegl i Norge, men fra midten av 1700-tallet kom flere teglverk i drift.

MURSTEIN
Murstein er stein brukt til murverk i bygninger og andre konstruksjoner. Murstein kan være naturstein i utbearbeidet eller bearbeidet form, kunstig fremstilt tegl av tørket og/eller brent leire, eller støpt stein med sement eller annet som bindemiddel. I dagligtalen brukes ofte ordet «murstein» upresist for å betegne «teglstein».

Tegl til muring er oftest formet til rektangulære klosser hvor forholdet mellom bredde og lengde er 1:2, inkludert én fugebredde. Med slike dimensjoner kan steinene mures opp i regelmessige forband uten gjennomgående vertikale fuger, slik at murverket blir mer solid. Standardformatet for norsk tegl siden omkring 1840 har vært ca. 11 x 23 x 6,5 cm.

TEGLFORMAT OG FORBAND
Tegl fremstilles som regel i formater hvor forholdet mellom lengde og bredde (inkludert vanlig fugebredde) tilsvarer 2:1. Det gir mulighet til å mure i forband uten gjennomgående vertikale fuger, slik at muren blir fastere. I mange byggemiljøer inngår også teglsteinens høyde i proporsjonssystemet, slik at forholdet mellom lengde, bredde og høyde er 4:2:1