lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140 Teknisk info | NKBygg AS

Teknisk info

Betong

Betong har lange tradisjoner som byggemateriale, og er i dag det mest brukte byggematerialet i verden. Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen kalles hydratisering, og resultatet blir betong. Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid.
Les mer om Betong

Fasade

Puss på isolasjon er en løsning som blir mer og mer aktuell med tanke på etterisolering av eldre og også litt nyere bygningsmasse. Både komplett etterisolering av større bygg og eneboliger, samt etterisolering av kjellere og sokler er løsninger som er økonomiske og miljøvennlige. Men løsningen er også fullt mulig å benytte på nybygg.
Les mer om Fasade

Tegl

Tegl er et keramisk materiale som fremstilles ved brenning av leire i spesielle ovner. Ordet kommer fra latinsk tegula (brukt om takstein) fra verbet tegere som betyr «å dekke». Fargen vil fra naturens side oftest være gul, rød eller brun, avhengig av leiras kvalitet. Innholdet av jernoksid gir rødlige farger ved brenning, mens kalkholdig leire gir gulfarget tegl. Tegl kan gis ønsket farge ved tilsetting av fargestoff til leiren, eller ved glassering med et tynt ytre lag med farge.
Les mer om Tegl

Tradisjonell puss

Puss på overflater er tradisjonelt et tynt sjikt mørtel på underlag av naturstein, tegl, betong, Leca, porebetong eller annet underlag. Mens kalk og sand tidligere ble håndblandet for disse formålene; består pussmørtler i dag av en ferdigblandet miks av sand, sement og kalk, med eller uten pigment og tilsetningsstoffer. Det viktigste innenfor tradisjonell puss, er at veggen må være homogen, underlaget må utbedres og deretter utføres med riktige produkter som tilpasses underlaget. Forbehandling og etterbehandling av brukte produkter bør skje ihht leverandørens anvisninger.
Les mer om Tradisjonell puss